Aktualności

Zapraszamy do lektury wydanego przed dwoma laty numeru Annals of Translational Medicine, dedykowanego skriningowi raka płuca. Omówiono w nim wiele zagadnień epidemiologicznych i klinicznych związanych z programem skriningu raka płuca.

...

więcej Annals of Translational Medicine — skrining raka płuca

NCCN Lung Cancer Screening Guidelines

Data: 24 Wrzesień 2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym przewodnikiem NCCN Lung Cancer Screening Guidelines.

...

więcej NCCN Lung Cancer Screening Guidelines

Polecamy lekturę rekomendacji opublikowanych w czasopiśmie Advances in Respiratory Medicine (Vol 86, No 1, 2018), które są rezultatem 8-miesięcznych prac polskiej grupy ekspertów z dziedziny radiologii, onkologii klinicznej, radioterapii, torakochirurgii, pulmonologii i epidemiologii.

...

więcej Consensus statement on a screening programme for the detection of early lung cancer in Poland

National Screening and Care Conference

Data: 14 Wrzesień 2018

W dniach 29–30 listopada 2018 roku w Waszyngtonie odbędzie się doroczna konferencja National Screening and Care, poświęcona badaniom skriningowym.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia.

...

więcej National Screening and Care Conference

W ciągu ostatnich kilku lat rozpoznanie raka płuc zmieniło się diametralnie w związku z krytycznymi postępami naukowymi, dostosowaniem wytycznych oraz kluczowymi decyzjami dotyczącymi polityki i zasięgu. Lung Cancer Alliance stanowi przykład tego, w jaki sposób organizacje wspierające pacjentów wespół z naukowcami, klinicystami i decydentami politycznymi mają wpływ na kształtowanie nauki i polityki na rzecz pacjentów.

...

więcej Decreasing Lung Cancer Mortality through Screening — The Lung Cancer Alliance Experience

Stygmatyzacja chorobą wpływa bezpośrednio na przystępowanie pacjentów do screeningu raka płuca, co nie jest równie wyraźne w innych typach nowotworów złośliwych.

...

więcej Stigma, self-blame, and satisfaction with care among patients with lung cancer

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji TOP OF THE TOP — IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2018, która odbędzie się w czterech miastach.

...

więcej TOP OF THE TOP — IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA 2018

Zapraszamy Państwa do udziału Konferencji Nowości w leczeniu nowotworów klatki piersiowej. Po European Lung Cancer Conference, która odbędzie się 18 maja 2018 roku w Warszawie.

...

więcej Nowości w leczeniu nowotworów klatki piersiowej. Po European Lung Cancer Conference

Zapraszamy Państwa do udziału Konferencji Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc, która odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2018 roku w Gdańsku.

...

więcej Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc

Zachęcamy do zapoznania się z nagranimi wykładów wygłoszonych podczas Kongresu Medycznego Varia Medica 2017, które są już dostępne na stronie www.tvmed.pl

...

więcej Kongres Medyczny Varia Medica 2017 — nagrania wykładów