Annals of Translational Medicine — skrining raka płuca

24 Wrzesień 2018

W 2019 roku w Polsce rozpocznie się Program Polityki Zdrowotnej, który będzie dotyczył badań przesiewowych (skriningu) za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) osób mających zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuca.

Program powstał w oparciu o standardy National Comprehensive Cancer Network (NCCN) oraz rekomendacje europejskie i polskie.

Zapraszamy do lektury wydanego przed dwoma laty numeru Annals of Translational Medicine, dedykowanego skriningowi raka płuca. Omówiono w nim wiele zagadnień epidemiologicznych i klinicznych związanych z programem skriningu raka płuca.