Consensus statement on a screening programme for the detection of early lung cancer in Poland

24 Wrzesień 2018

Polecamy lekturę rekomendacji opublikowanych w czasopiśmie Advances in Respiratory Medicine (Vol 86, No 1, 2018), które są rezultatem 8-miesięcznych prac polskiej grupy ekspertów z dziedziny radiologii, onkologii klinicznej, radioterapii, torakochirurgii, pulmonologii i epidemiologii.

Przejdź do artykułu