Decreasing Lung Cancer Mortality through Screening — The Lung Cancer Alliance Experience

13 Wrzesień 2018

W ciągu ostatnich kilku lat rozpoznanie raka płuc zmieniło się diametralnie w związku z krytycznymi postępami naukowymi, dostosowaniem wytycznych oraz kluczowymi decyzjami dotyczącymi polityki i zasięgu. Lung Cancer Alliance stanowi przykład tego, w jaki sposób organizacje wspierające pacjentów wespół z naukowcami, klinicystami i decydentami politycznymi mają wpływ na kształtowanie nauki i polityki na rzecz pacjentów.

Zachęcamy do lektury artykułu wyjaśniającego, czy screening za pomocą LDCT (NDTK) zmniejsza śmiertelność na raka płuca: www.touchoncology.com