National Screening and Care Conference

14 Wrzesień 2018

W dniach 29–30 listopada 2018 roku w Waszyngtonie odbędzie się doroczna konferencja National Screening and Care, poświęcona badaniom skriningowym.

Wydarzenie skierowane jest do lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych i innych pracowników służby zdrowia (w tym pracowników administracji), którzy bezpośrednio świadczą usługi w zakresie badań przesiewowych i leczenia raka płuc oraz podejmują działania peryferyjne, takie jak zapewnianie skierowań na badania przesiewowe, usługi związane z rzuceniem palenia i kontynuacja opieki.

Więcej informacji i PROGRAM konferencji

Rejestracja