Stigma, self-blame, and satisfaction with care among patients with lung cancer

12 Wrzesień 2018

Stygmatyzacja chorobą wpływa bezpośrednio na przystępowanie pacjentów do screeningu raka płuca, co nie jest równie wyraźne w innych typach nowotworów złośliwych. Zachęcamy do zgłębienia tego zagadnienia poruszonego w artykule Stigma, self-blame, and satisfaction with care among patients with lung cancer