Wybór metody leczenia

Jeśli jesteś osoba palącą

Jeśli palisz papierosy, mimo że zdiagnozowano u ciebie raka płuca (lub jeśli taka sytuacja dotyczy bliskiej ci osoby), powinieneś wiedzieć, że kontynuowanie palenia może, między innymi, zakłócić mechanizm działania leków i nasilić niepożądane objawy terapii. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Wcześniej wybór leczenia raka płuca uzależniano tylko od typu (drobnokomórkowy lub niedrobnokomórkowy) i stopnia zaawansowania nowotworu. Dzięki temu, że w ostatnich latach znacznie wzrosła wiedza na temat raka płuca, obecnie planując leczenie bierze się pod uwagę nie tylko typ, ale również podtyp nowotworu, a w niektórych przypadkach (kiedy u chorego występują mutacje genowe) — cechy komórek nowotworowych.

Na wybór terapii wpływają ponadto inne czynniki, takie jak wiek, ogólny stan zdrowia i przebyte choroby. Opiekujący się tobą zespół lekarzy określi najlepszy dla ciebie sposób leczenia biorąc pod uwagę wszystkie dane na temat twojego nowotworu uzyskane z badań i wywiadu oraz rekomendacje ekspertów w dziedzinie raka płuca.

Nie wszystkie metody leczenia są odpowiednie dla każdego chorego. Wiedza na temat możliwych sposobów terapii pomoże ci przygotować się do rozmowy z lekarzem. Poniżej wymieniono metody terapii, jakie stosuje się osobno lub w różnych kombinacjach w leczeniu raka płuc:

Leczenie chirurgiczne
Chemioterapia
Radioterapia
Terapie celowane
Terapie podtrzymujące
Terapia fotodynamiczna
Opieka paliatywna
Opieka hospicyjna
Leczenie uzupełniające i metody alternatywne

Decyzje dotyczące wyboru odpowiedniej dla ciebie metody leczenia mogą zależeć od tego, jakie są twoje cele i oczekiwania. Kiedy opiekujący się tobą lekarze przekażą ci swoje zalecenia dotyczące leczenia, zapytaj, jak może wpłynąć na twój organizm proponowana przez nich terapia (lub terapie). Porozmawiaj ze swoim lekarzem o potencjalnych zagrożeniach (na przykład działaniach niepożądanych) i korzyściach związanych z daną terapią, o tym jak radzić sobie z tymi zagrożeniami i jakie alternatywne metody terapii można zastosować w twoim przypadku.