Co to jest rak płuca?

Rak płuca jest złożoną chorobą. Postaramy się w możliwie prosty i zrozumiały sposób przedstawić podstawowe wiadomości o tym nowotworze. Zapoznaj się z informacjami na temat diagnostyki, różnych typów raka płuca i stopni zaawansowania choroby.

Podstawowe wiadomości o raku płuca

Krótkie omówienie raka płuca.

Typy raka płuca

Uzyskanie wiedzy na temat różnych typów raka płuca ułatwi ci zrozumienie diagnozy, jeśli choroba będzie dotyczyła ciebie lub bliskiej ci osoby.

Objawy raka płuca

Jeśli występują objawy raka płuca, to mogą być one zróżnicowane w zależności od typu nowotworu, umiejscowienia i wielkości guza. Jeśli odczuwasz jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na raka płuca, powiedz o tym lekarzowi.

Stopień zaawansowania klinicznego niedrobnokomórkowego raka płuc

Zaawansowanie niedrobnokomórkowego raka płuca, wyrażane w liczbach, ocenia się na podstawie kilku cech guza. Wiedza na temat klinicznego zaawansowania choroby pozwoli ci lepiej zrozumieć, jakie metody leczenia można zastosować w twoim przypadku.

Stopień zaawansowania klinicznego drobnokomórkowego raka płuca

Stopień zaawansowania drobnokomórkowego raka płuca zależy głównie od umiejscowienia guza i jest zwykle określany jako choroba ograniczona lub uogólniona lub podobnie jak stopień zaawansowania raka niedrobnokomórkowego – klasyfikacja TNM (patrz dalej).

Co należy wiedzieć o statystykach raka płuca?

Szukając informacji o raku w internecie trudno nie natknąć się na dane na temat rokowania i przeżywalności. Co oznaczają te terminy?

Słowniczek

Zapoznaj się ze słownictwem stosowanym na naszej stronie WWW. do opisania medycznych lub naukowych zagadnień związanych z rakiem płuca