Jakie jest ryzyko, że zachoruję na raka płuca?

W Stanach Zjednoczonych ryzyko zachorowania na nowotwór w ciągu całego życia wynosi 44% u mężczyzn i 38% u kobiet.

Szacowana liczba chorych z nowo rozpoznanym rakiem płuca w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych wynosiła 1 529 560. Najczęstsza lokalizacja nowotworów:

Rak płuca

222,250

Rak prostaty

217,730

Rak piersi

207,090

Rak jelita grubego

142,570

Rak płuca powoduje więcej zgonów niż rak piersi, prostaty i jelita grubego łącznie. Poniżej przedstawiono szacunkowe dane dotyczące najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych w 2010 roku.

Rak płuca:

157,300

Rak piersi:

39,840

Rak jelita grubego:

51,370

Rak prostaty:

32,050

Przewiduje się, że całkowita liczba zachorowań na nowotwory zwiększy się o 45% w ciągu następnych 20 lat. Zachorowalność na raka płuca w całej populacji zwiększy się o 52%, a wśród różnych mniejszości etnicznych ten wzrost może wynieść 75-191%.