Misja serwisu

Miło nam przekazać polskim Pacjentom i Lekarzom serwis Lung Cancer Alliance Polska (LCA PL), będący polską wersją strony amerykańskiej instytucji charytatywnej/fundacji o nazwie Lung Cancer Alliance (LCA).

Stanowi ona największą organizację zajmującą się wszystkimi aspektami raka płuca – zwiększaniem świadomości w grupach ryzyka, informowaniem pacjentów chorych na raka płuca i ich rodzin, zwalczaniem stygmatyzacji związanej z tym schorzeniem oraz wymianą informacji wśród profesjonalistów leczących chorych na raka płuca.

LCA jest obecna we wszystkich stanach USA. Zawiera informacje dla pacjentów i lekarzy przygotowane przez lekarzy amerykańskich, przy dużym udziale organizacji zrzeszających pacjentów, grup wsparcia i sektora socjalnego.

Treści serwisu LCA, szczególnie w części skierowanej do Pacjentów, są starannie opracowane pod względem merytorycznym przez ekspertów - ważne informacje są przekazane prostym, zrozumiałym językiem. Mamy nadzieję, że walor klarowności udało nam się zachować w polskim przekładzie.

Część przeznaczona dla Lekarzy i pozostałych grup Profesjonalistów aktywnych w ochronie zdrowia, ma strukturę hybrydową, tzn. oprócz oryginalnych materiałów LCA zamieszczamy różne formy informacji powstałych w Polsce.

Efektem naszych negocjacji było uzyskanie prawa do tłumaczenia zawartości strony na język polski, ze zmianami merytorycznymi, których wymaga prawo polskie i unijne. Dodatkowo mamy autonomię w kształtowaniu zawartości, w sensie uzupełniania jej o artykuły, wykłady inne formy publikacji powstające w naszym kraju.

Zadania tłumaczenia, prowadzenia i administrowania polską stroną LCA podjęła się medyczna oficyna wydawnicza Via Medica z Gdańska.

Możliwości rozwoju i ewolucji strony upatrujemy w trzech źródłach: aktualizowaniu jej zgodnie ze stroną macierzystą, zamieszczaniu starannie dobranych materiałów polskich oraz współudziale naszych Czytelników.

Ważnym zagadnieniem w ciągu ostatnich lat stał się temat skriningu raka płuca oraz wczesnych jego postaci. Na temat ten będziemy kładli duży nacisk w pracach redakcyjnych.

Zapraszamy do odwiedzania strony Lung Cancer Alliance Polska.

Kolegium Naukowe LCA PL

Dr hab. n. med. Mariusz Adamek ( )

Dr hab. n. med. Damian Czyżewski

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki (

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem ( )

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski (

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski ( )

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski (

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau ( )

Prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman ( )

Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński ( )